Trang thông tin giới thiệu về BIM (Building Information Modeling). Giới thiệu ứng dụng của BIM trong các giai đoạn thiết kế trong ngành xây dựng (AEC).

Building Information Modeling là một quy trình tiên tiến được ứng dụng trong ngành xây dựng (AEC) dựa trên các mô hình 3D kỹ thuật số được sử dụng xuyên suốt vòng đời của một dự án thiết kế, hạ tầng và xây dựng.

Những mô hình này cao cấp hơn nhiều so với các bản vẽ 2D, 3D đơn thuần, chúng được tạo thành bởi các mô hình thông minh kèm theo rất nhiều thông tin, được thay đổi và cập nhật xuyên suốt quá trình phát triển dự án.

Sau đây là một số bài viết giới thiệu về BIM:

24 Tháng Hai, 2022
Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR) là gì?

Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR) là gì?

Theo hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021 định nghĩa: “Yêu cầu về […]
24 Tháng Hai, 2022
Nhóm thực hiện BIM chính gồm những đơn vị nào?

Nhóm thực hiện BIM chính gồm những đơn vị nào?

Theo hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021 định nghĩa: “Nhóm thực hiện […]
24 Tháng Hai, 2022
Nhóm thực hiện BIM (Task Team)

Nhóm thực hiện BIM (Task Team)

Nhóm thực hiện BIM là bất kỳ nhóm nào được nhóm dự án tập hợp lại để hoàn thành một nhiệm vụ, ví dụ như nhóm […]
24 Tháng Hai, 2022
Nhóm dự án BIM - Project BIM Team

Nhóm dự án BIM – Project BIM Team

Theo hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021 để cập: Nhóm dự án […]
24 Tháng Hai, 2022
Quản lý BIM- BIM Manager

Quản lý BIM- BIM Manager

Theo hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021: “Quản lý BIM chịu trách […]
24 Tháng Hai, 2022
Mức độ phát triển thông tin (LOD)- Level of Development

Mức độ phát triển thông tin (LOD)- Level of Development

Theo hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021: “Mức độ phát triển thông […]
24 Tháng Hai, 2022
Kỹ thuật viên BIM _ BIM Modeler

Kỹ thuật viên BIM _ BIM Modeler

Theo hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021: “Kỹ thuật viên BIM là […]
24 Tháng Hai, 2022
Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ- PreBEP (Pre Appointment BEP)

Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (PreBEP)

Theo hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021: “Kế hoạch thực hiện BIM […]
24 Tháng Hai, 2022
Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)

Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)

Theo hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021: “Kế hoạch chuyển giao thông […]
10 Tháng Hai, 2022
Quản lý thiết kế BIM là gì?

Quản lý thiết kế BIM là gì?

Thiết kế hầu hết được thực hiện trong giai đoạn đầu của bất cứ dự án BIM nào. Tất nhiên, tùy thuộc vào loại hợp đồng, […]
9 Tháng Hai, 2022
Tư vấn thiết kế BIM giúp bạn tiết kiệm thời gian thế nào?

Tư vấn thiết kế BIM giúp bạn tiết kiệm thời gian thế nào?

Mặc dù BIM đã tồn tại hơn mười năm nhưng nó đã phát triển vượt bậc trong vài năm qua và mang lại nhiều lợi thế […]
8 Tháng Hai, 2022
Các mô hình BIM được sử dụng trong xây dựng

BIM Model – Mô hình BIM được sử dụng trong xây dựng

Theo hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021: “Mô hình BIM – BIM […]
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay