PHỐI HỢP BIM 3D

1. Trước hết dùng cái mô hình 3D để bổ sung duyệt bản vẽ sẽ nhanh hơn nhiều so với việc chỉ lật từng bản 2D hoặc bản giấy một.

Nguyên tắc của BIM là “Thông tin từ một nguồn duy nhất”, tất cả các bản vẽ 2D đều phải được xuất từ mô hình 3D, mô hình 3D trên CDE là mô hình duy nhất nên bạn bảo đảm bản duyệt là bản mới nhất, nếu mặt bằng đúng thì xác suất mặt cắt cũng đúng theo cũng lớn hơn bởi vì từ một mô hình mà ra.

2. Kiểm tra xung đột (clash detection), hiện có nhiều phần mềm để tạo các mô hình liên bang từ nhiều mô hình con để kiểm tra xung đột như Autodesk Navisworks, Bentley Project Navigator, Tekla BIMSight và Solibri Model Checker hay ngay trong các CDE cũng có thể làm được một cách sơ khai.

Ví dụ cái dự án này bọn mình có đến mười mấy cái mô hình con tạo bởi các đối tác khác nhau (kiến trúc, kết cấu, scan 3D…), tất cả được chia sẽ trên CDE – Viewpoint 4Project cho công trình này.

Thô sơ nhất là làm 3D Coordination trên CDE bởi vì các anh này mới chỉ là viewer là chủ yếu. Trên CDE, mình có thể xem từng mô hình một hay có thể tạo federated model bằng cách kết hợp 2 hay nhiều mô hình vào (xem 2 hình dưới đây, hình đầu chỉ có kết cấu, hình hai kết hợp thêm kỹ thuật MEP).

Còn bình thường thì các bạn BIM Coordinator sẽ làm trong các phần mềm chuyên dụng.

Ví dụ trong Navisworks các bạn chỉ cần Append (hình 1) nhiều mô hình con là có mô hình liên bang (hình 2) (federated model), sau đấy kiểm tra xung đột (hình 3) và báo cáo kết quả (hình 4, 5)

Các thao tác trên các bạn có thể quen trong Navisworks nhưng cái dưới đây có thể là mới, đó là xuất báo cáo ra dạng BCF = Building Collaboration Format.

Đây là công nghệ khá mới trong việc làm report cho Clash Detection. Thay vì xuất các xung đột một cách tĩnh như bản gốc của Navis, có nhiều công ty cung cấp Add-in cho Navis, solibri, … cho phép bạn lưu lại Viewport chỗ xung đột, đưa trực tiếp lên CDE hoặc cloud để gửi thẳng cho các bên. Các phần add-in này cho phép theo dõi các xung đột được sửa hay chưa…

Phối hợp BIM

Lợi ích đáng chú ý nhất khi sử dụng xây dựng mô hình thông tin BIM là tất cả các bên tham gia dự án trong các giai đoạn khác nhau của nó có thể cộng tác và phối hợp liền mạch với nhau. Tất cả các lỗi và thiếu sót thường bị bỏ qua trong bản vẽ 2D độc lập thông thường có thể dễ dàng được phát hiện và giải quyết trong quá trình đánh giá. Khi tòa nhà được xây dựng ở dạng 3D, các xung đột đặc biệt giữa các yếu tố kiến ​​trúc, cấu trúc và MEP sẽ được hiển thị tự động. Các báo cáo xung đột có thể được tạo ra và có thể được giải quyết sau đó với các quyết định sáng suốt.

BIM cho phép bạn thích ứng với các sửa đổi và thay đổi dễ dàng trong thiết kế công trình của bạn vì các thay đổi được thực hiện trong một phần của mô hình BIM sẽ được tự động phản ánh trong tất cả các phần khác của mô hình. Bạn có thể cải thiện giao tiếp chéo giữa các bên, giảm thời gian thực hiện dự án và giảm lãng phí bằng cách tích hợp BIM trong các dự án của bạn. BIM cho phép bạn áp dụng các thiết kế bền vững cho các dự án xây dựng của bạn.

Phối hợp 3D về cơ bản có lợi trong quá trình thiết kế và xây dựng ảo. Thông qua các giai đoạn thiết kế và xây dựng, chúng tôi thực hiện các đánh giá ảo 3D và phát hiện xung đột tự động. Điều này đảm bảo cấu trúc của tòa nhà được phối hợp với các dịch vụ xây dựng trước khi lắp đặt. Bằng cách xem xét các vấn đề thiết kế ban đầu, nhóm dự án tránh các sửa chữa lỗi sai công trình tại chỗ. Điều này đã chứng minh giảm bớt  các công tác làm lại, giảm tranh chấp, đẩy nhanh quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng của việc cài đặt dịch vụ.

Quy trình thực hiện

Các dự án đã thực hiện

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay