Quản lý vận hành BIM 6D

Point Group cung cấp và tư vấn cho khách hàng giải pháp quản lý vận hành công trình 6D. Chúng tôi tạo và quản lý các mô hình thông tin 3D kỹ thuật số về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng. Chúng có thể được sử dụng để tối ưu hóa sự phát triển và hoạt động của các cơ sở mới và hiện có bằng cách cho phép chất lượng cao hơn trên tất cả các giai đoạn vòng đời của một tài sản. Các mô hình kỹ thuật số có thể được coi là các nguyên mẫu ảo, sống, cho dù xây dựng, công trường, hệ thống cơ sở hạ tầng hay thành phố. Chúng không chỉ là các mô hình hình học 3D, chúng là các mô hình Thông tin với dữ liệu nhúng có thể được chia sẻ giữa các bên liên quan trong toàn bộ tổ chức. Các mô hình kỹ thuật số 3D nếu được xây dựng đúng cách có thể hợp nhất tất cả thông tin vị trí, không gian, thành phần và hoạt động của một cơ sở, bao gồm tất cả các yếu tố cấu trúc, kỹ thuật và thiết bị.

Chúng tôi đảm bảo các mô hình 3D có mặt khắp mọi nơi, nghĩa là chúng không được liên kết với một phần mềm cụ thể. Chúng tôi muốn bảo vệ tài sản ảo 3D của bạn để có thể tích hợp với nhiều nền tảng Quản lý thiết bị hỗ trợ máy tính bao gồm: Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), Hệ thống tự động hóa tòa nhà (BAS), Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và Quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM) các giải pháp có thể đã có sẵn hoặc đang được lên kế hoạch. Chúng tôi được liên kết với một số nhà cung cấp phần mềm hàng đầu và có thể đưa ra các khuyến nghị cho BIM cho các giải pháp FM.

Các dự án đã thực hiện

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay