Chúng tôi cung cấp các mô hình thực tế ảo cùng VR cùng khả năng hiển thị thời gian thực trong quá trình thiết kế và lập mô hình.

Các mô hình có thể được tải vào các công cụ “chơi trò chơi” để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi cơ hội “đi bộ” các cơ sở ở tất cả các giai đoạn thiết kế. Điều này cũng được cung cấp như một trải nghiệm thực tế ảo.

Chúng tôi đặt trọng tâm vào ảo hóa để cải thiện quy trình xem xét khách hàng. Do tính chất chất chi tiết và toàn diện của các mô hình chúng tôi, công trình thực tế thường có rất ít sự khác biệt rõ rệt giữa những gì chưa được hình dung trong môi trường ảo và những gì được xây dựng.

Các dự án đã thực hiện

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay