BIM Execution Plan (BEP) là một phần cần thiết cho sự phát triển của một dự án BIM. BEP xác định và đảm bảo các tác nhân sẽ can thiệp vào một dự án, từ giai đoạn thiết kế và xây dựng đến vận hành.

BIM Execution Plan (BEP) là gì?

BIM Execution Plan (BEP) được thể hiện trong một tài liệu hỗ trợ và mô tả phương pháp luận, công cụ, quy trình và định dạng để cung cấp giải pháp cho các yêu cầu BIM của một dự án. Nó cũng xác định cách thức công việc được giám sát và thực thi trong BIM.

Thông thường, tài liệu này được bắt đầu trước khi hợp đồng được soạn thảo, để thông báo cho khách hàng hoặc người dùng về cách tiếp cận toàn cầu dự kiến ​​của dự án, cũng như cách nó sẽ được thực hiện.

Sau khi hợp đồng được ký kết, một BIM Execution Plan (BEP) thứ cấp có thể được tạo để xác định rõ hơn quy trình làm việc cuối cùng của dự án BIM.

Tại sao dự án nên có BIM Execution Plan (BEP)?

Một trong những chìa khóa thành công của một dự án BIM là định nghĩa đúng về Kế hoạch thực thi BIM. Việc tạo tài liệu này giúp bạn đáp ứng ngân sách và tiến độ trong suốt dự án dễ dàng hơn.

Những ưu điểm chính của BIM Execution Plan (BEP) là:

  • Trách nhiệm và cơ hội được thiết lập bởi các bên liên quan đến dự án BIM.
  • Nó giúp hiểu các mục tiêu để đạt được việc thực hiện BIM.
  • Nó nêu bật các nguồn lực và đào tạo cần thiết để thực hiện đúng dự án BIM.
  • Nó cung cấp một điểm tham chiếu để mô tả quy trình cho các dự án trong tương lai.
  • Cung cấp một mục tiêu để theo dõi tiến độ của dự án.
  • Nâng cao mức độ hiểu biết của nhóm thông qua việc lập kế hoạch được cải thiện .

Tài liệu cho BEP?

Trong quá trình tạo một dự án BIM, chúng ta có thể tạo ra nhiều tài liệu. Trong số những điều liên quan đến BEP nổi bật:

  • TRƯỚC BEP. Đây là tài liệu trước khi chính thức hóa hợp đồng với khách hàng sau khi đã xác định các yêu cầu kinh doanh, liên quan đến các tác nhân có thể khác nhau sẽ tham gia vào dự án BIM.
  • BEP. Tài liệu này đưa ra các yêu cầu kinh doanh cũng như PIP (Kế hoạch Thực hiện Dự án, dùng để mô tả các kỹ thuật và nguồn lực), phương pháp luận, mục tiêu, các mốc quan trọng và các sản phẩm được cung cấp.
  • MIDP (Kế hoạch cung cấp thông tin mẫu). Tài liệu này thường bị nhầm lẫn với BEP. MIDP là hướng dẫn mà chúng tôi sẽ chuẩn bị sau khi chính thức hóa hợp đồng với khách hàng và nó thể hiện cách dự án sẽ được thực hiện từ mô hình và thông tin được cung cấp. Tài liệu này trình bày các vai trò của dự án, các chiến lược, các mẫu sẽ được sử dụng, các kiểu bờ biển, đường và ký hiệu. CDE (Môi trường dữ liệu chung) cũng sẽ được bao gồm, tức là thông tin sẽ được trao đổi như thế nào trong dự án.

BIM executive plan BEP là gì?

BIM Execution Plan (BEP) trước hợp đồng

Kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng được thiết kế để giải quyết các Yêu cầu về Thông tin của Chủ đầu tư (EIR). EIR đưa ra thông tin mà người sử dụng lao động yêu cầu tại các điểm trong dự án cần đưa ra các quyết định quan trọng. Phần bổ sung EIR (nhưng khác với) bản tóm tắt dự án. Trong khi bản tóm tắt dự án xác định bản chất của tài sản xây dựng đang được mua sắm, thì EIR xác định thông tin về tài sản xây dựng mà chủ đầu tư muốn mua. Mục đích là để đảm bảo rằng thiết kế được phát triển phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động có thể vận hành sự phát triển đã hoàn thiện một cách hiệu quả và hiệu quả.

Kế hoạch thực thi BIM trước hợp đồng phải giải quyết mọi thứ được yêu cầu trong EIR và đề ra Kế hoạch thực hiện dự án (PIP), các mục tiêu dự án về sự hợp tác và mô hình thông tin cũng như các mốc quan trọng của dự án và nơi chúng phù hợp với chương trình dự án rộng hơn. Nó cũng phải đặt ra cách mô hình thông tin của dự án sẽ được lắp ráp và chuyển giao.

BIM Execution Plan (BEP) sau hợp đồng

Sau khi hợp đồng đã được trao, nhà thầu phải xác định toàn diện cách cung cấp thông tin được yêu cầu trong Yêu cầu thông tin của Chủ đầu tư. Do đó, tài liệu sau hợp đồng sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ Người thiết kế chính hiện đã được bổ nhiệm.

BEP cần liệt kê các mục tiêu đã được thống nhất để có thể kịp thời loại bỏ, tái sử dụng và bàn giao cho khách hàng. Nó cũng sẽ liệt kê tất cả các yếu tố đã thỏa thuận như được nêu trong EIR, bản tóm tắt, và các tài liệu hợp đồng khác.

Kết

Với vai trò như là những nhà tiên phong trong sử dụng công nghệ BIM tại Việt Nam, đội ngũ Pointgroup đã và đang hợp tác hiệu quả với nhiều cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài. Để không bỏ lỡ các thông tin cũng như các ý tưởng thiết kế, hãy liên hệ với chúng tôi để được các kiến trúc sư có kinh nghiệm thiết kế và tư vấn.

Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây Dựng Point Group

Địa chỉ: Tầng 6, tòa Fafim Việt Nam, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0918130102

Email: pointgroup.vn@gmail.com 

Website: https://pointgroup.vn/