Quản lý chi phí BIM 5D: Các mô hình ảo được tích hợp vào phần mềm phân tích chi phí 5D để lập ra chính xác chi phí cấu thành nên công trình. Point Group đặt trọng tâm mạnh mẽ cho các mô hình được toàn diện và chính xác, đủ để trích xuất thông tin chi phí rất đáng tin cậy ở tất cả giai đoạn của dự án. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn phân tích chi phí chi tiết của công trình và tái mô hình nếu cần thiết để tăng lợi thế cạnh tranh trong việc giảm chi phí và vật liệu.

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay