Và ngay cả trước khi thành lập công trường, Point Group có kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình logistic công trường để nhóm quản lý công trường có thể xem xét các ràng buộc và cơ hội của công trường trong môi trường 3D và cải tiến quy trình lập kế hoạch. Chúng tôi đi xa hơn nữa với các mô hình trình tự xây dựng 4D chi tiết. Các mô hình thời gian 4D của chúng tôi có thể được nhóm nhà thầu dễ dàng sử dụng để lập kế hoạch và giám sát hiệu quả hoạt động xây dựng và có thể được sử dụng để kiểm soát tiến độ tại công trường.

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay